Årsmötet äger rum söndag 17/3 2024 kl 14:00 på Krusagården anmälan senast 7/3.

Biokväll med kvällsmacka fredag 5/4 2024 kl 17:00 (anmälan)

Stadsvandring söndag 19/5 2024 kl 13:30 med eftermiddagsfika (anmälan)

Trevligt hade vi!!

OBS måndag 22 maj ordnar föreningen en bussresa för medlemmar till Ohsabanan, där vi åker tåg, lunchar och har trevligt!!

Avfärd från torget 07:45 och hemma igen ca kl 17:00.

Subventionerat pris : 200:-/deltagare

Bindande anmälan via mail krusagarden@krusagarden.nu

eller tel 076 022 25 49 (där även frågor besvaras)

OBS

Nytt telefonnummer

till Krusagården 076 022 25 49

——————————————————————————————————————–

Årsmöte söndag 12/3 2023 kl 14:00 på Krusagården

Medlemsavgiften för 2023 är 200:- enl beslut på förra årsmötet.

Betala till vårt bankgiro: 248-0358

Vi uppdaterar vårt medlemsregister och ber dig skriva din mailadress och telefonnummer i meddelanderutan.

Betala med Swish: 123 33 066 51(glöm inte skriva ditt namn) Om du swishar så kan det vara svårt att få plats med alla uppgifter, skicka oss då ett mail med telefonnummer så får vi ju din mailadress på köpet!

Med vänlig hälsning

Styrelsen Föreningen Krusagården

Hantering av personuppgifter

Allmänt

Enligt Dataskyddsförodningen (EU 2016:679, GDPR) samt Dataskyddslagen är Föreningen Krusagården skyldig att hålla sina medlemmar informerade om den datalagring av personuppgifter som görs. Medlemmen skall också känna till, vem hen skall vända sig till för att få information om hur uppgifterna behandlas.

Personuppgifter

Föreningen Krusagården datalagrar följande personuppgifter om dig:

  • För- och efternamn

  • Födelsedata (ej personnummer)

  • Postadress

  • Epostadress

  • Telefonnummer

Personuppgifterna används för:

  • Registrering av medlemskap

  • Utskick av information och avisering av årsavgift

  • Kallelse till möten/arrangemang

  • Upprättande av deltagarlistor (t ex vid resor)

  • Uppföljning av betalning av årsavgift

Vi sparar dina personuppgifter under den tid du är registrerad (aktiv betalande) medlem.

Samtliga uppgifter raderas året efter ditt utträde ur föreningen.

Föreningen Krusagården säljer inte eller lämnar ut dina personuppgifter till tredje part.

Om Du har frågor

Personuppgiftsansvarig i Föreningen Krusagården är:

Ordförande Maj Löfberg tel 0768158711

Epost: krusagarden@krusagarden.nu